Programın temel amacı; ürünü hastalıklardan, böceklerden, yabancı otların olumsuz etkilerinden ekonomik ölçüler içinde koruyarak kayıpları en az düzeye indirmek, kaliteyi yükseltmek için yapılmaktadır. Bölüm Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki anabilim dalından oluşmuştur. Bölümde öğrencilere zararlı böcek, akar, nematod ve diğer hayvansal zararlılar, bitkilerde oluşan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otların tanımlanmaları, simptomları, yayılışları, biyolojileri, biyoekolojileri, bitki patojen ilişkileri ve kimyasal bitki koruma preparatlarının çevre ve insan üzerindeki etkileri, hastalık ve zararlılara karşı mekanik, kimyasal, fiziksel ve biyolojik savaşım yöntemleri üzerinde teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadır. Bitki koruma faaliyetleri yalnızca ilaçlı savaşım demek değildir. İlaçlı savaşım yaşadığımız havayı, suyu ve sonuçta toprağımızı kirleterek doğal dengeyi bozmaktadır. Bunun sonucunda insan ve diğer canlıların sağlığının olumsuz etkilendiği düşünüldüğünde diğer koruyucu tedbirlerin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bu bilince sahip eğitilmiş olan Ziraat Mühendislerin yetiştirilmiş olması ile doğanın kirlenmesi önlenmiş olacaktır. Bu bağlamda Bitki Koruma Bölümünün amacı, bitkisel üretim sırasında karşılaşılan hastalık ve zararlı etmenleri olan mantar, bakteri, virüs, böcek, akar, nematod ve yabancı otlarla mücadeleyi, teknik olarak doğaya ve çevreye zarar vermeden, çağdaş yöntemlerle çözebilecek olan, Ziraat Mühendisleri görev yapacak eleman yetiştirmektir. Bu bağlamda bölümümüzde gelişen teknoloji ve çevre bilinci ile donatılmış, araştırma yeteneğinde, proje ile sorunlara çözüm arayan, özgüven sahibi ve girişimci Ziraat Mühendislerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

Donanım: Güzel Sanatlar Fakültesi derslikleri ve öğretim üyeleri odaları, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde seralar, iklim odaları, laboratuvarlar, arazi.

 

Temel bilgi kaynaklarımız:  Gerek akademik personel gerekse öğrenci bazında başta kitaplar olmak üzere online veri tabanları, ilgili online siteler ve kendi yayın çalışmalarımız teşkil etmektedir. Ayrıca fakültemiz bünyesinde yaklaşık 200 adet kitap da öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.

 

Araştırmacı Kadrosu: Fitopatoloji ABD’da 3 Dr. Öğr. Üyesi; Entomoloji ABD’da 1 Doçent ve 1  Dr. Öğr. Üyesi araştırmacı olarak bölümümüzde aktif görev almaktadır.

 

Teknik Personel: Bölümümüze ait bir teknik personelimiz bulunmamaktadır.

 

Doktora Programı: Bölümümüzün yürüttüğü bir doktora programımız bulunmamaktadır. Programın açılması çalışmaları devam etmektedir.

 

İstatistikler: Kayıtlı lisans öğrenci sayımız 168 dür. 27 adet lisansüstü seviyede öğrencimiz bulunmaktadır.