Tarla Bitkileri bölümünde, Sanat ve Mühendislik Bilimleri, mesleki tarım dersleri ve bölüm dersleri gibi temel dersler verilmektedir. Çalışmalar ile genelde Türkiye'nin genelindeki tarımsal sorunların çözümü aranmakta özelde ise iç Ege yöresi tarla bitkilerinin sorunlarını çözme ve katkı sağlama amaçlanmaktadır. Bölüm 4 tam zamanlı öğretim üyesine (personel) sahiptir. Bölüm ana araştırma alanları, endüstri bitkileri, çayır mera ve yem bitkileri ve Tahıllar ve Tane Baklagiller olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Temel konular içerisinde çayır mera amenajmanı ve ıslahı, yem bitkileri kültürü, tıbbi ve aromatik bitkiler, tarla bitkileri ekolojisi, bitki fizyolojisi, genetik ve sitogenetik hububat ve baklagiller ekimi ve yetiştiriciliği, tohum ve tohum teknolojisi, doku kültürü ve biyoteknoloji gibi konularda çalışılmaktadır.

 

Bölümümüz Fakültemizin kullandığı MA-1 Blok olarak adlandırılan binanın bir katını kullanarak eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Buna ait her birinden 2’şer adet 30 m2, 35 m2 ve 50 m2 alana sahip toplam 6 adet derslik bulunmaktadır. Fakültemizdeki her sınıfta projeksiyon ve ses sistemi bulunmakta olup, derslerin bilgisayar ortamında işlenmesine olanak veren donanımlar mevcuttur. Ayrıca, gerekli durumlarda kullanılabilecek tepegöz ve slayt makinesi mevcuttur. 2 adet 40 kişi, 2 adet 50 kişi, 1’er adette 70 ve 80 kişi kapasiteli sınıf yanında ayrıca uygulamalı derslerde kullanılan 52 adet mikroskopun yer aldığı öğrenci uygulama laboratuvarı mevcuttur. 

 

Uşak Bilimsel Araştırma ve Teknik Araştırma Merkezi Binası’nda Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Araştırma ve Uygulama, Araştırma ve Biyoteknoloji, Mikrobiyoloji, Hayvan Ürün Analiz Laboratuvarı, Entomoloji Lab. ve Ön hazırlık ve İklimlendirme (2 adet) Laboratuvarları olmak üzere toplam 7 adet laboratuvar bulunmaktadır. Bölümümüz öğrenci ve öğretim üyeleri bu laboratuvardan faydalanmaktadır.  

 

Gerek akademik personel gerekse öğrenci bazında başta kitaplar olmak üzere online veri tabanları, ilgili online siteler ve kendi yayın çalışmalarımız teşkil etmektedir. Ayrıca fakültemiz bünyesinde yaklaşık 200 adet kitap da öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.

 

Bölümümüz Çayır Mera ve Yem Bitkileri ABD’da 1, Endüstri Bitkileri ABD’da 2 ve Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller ABD’da 1 olmak üzere Öğretim Üyesi statüsünde 4 öğretim üyesi ile eğitim ve öğretim hayatına devam etmektedir. Tarım Bilimleri Anabilim Dalı kapsamında lisansüstü eğitime verilmektedir.