Zootekni Bölümü; ekonomik olarak hayvan ve hayvansal ürünleri üretmek üzere çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, çoğaltılması, bakım-beslenmesi ve ıslahı konularını kapsamaktadır. Hayvan Yetiştirme, Yemler ve Hayvan Besleme ile Biyometri ve Genetik olmak üzere üç anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümün temel amacı, hayvan besleme ve yetiştirme prensiplerinin hayvansal ürünlerin kalitesini ve verimini artırmada kullanılması ve çiftlik hayvanlarının beslenmelerinde kullanılacak yem ve yem hammaddelerinin niteliklerinin belirlenmesine yönelik eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütmektir. Zootekni Bölümü; hayvancılık alanında hizmet verecek Zooteknist/Ziraat Mühendisleri ve bilim insanları yetiştirmektedir. Bununla birlikte, bilimsel araştırmalar planlayarak ve yürüterek hayvancılık bilimine yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlamaktadır. Ayrıca Zootekni Bölümünde Hayvan Yetiştirme, Yemler ve Hayvan Besleme, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalları bulunmaktadır.

 

Bölümümüzde 2 Profesör ve 2 Doktor Öğretim Üyesi bulunmaktadır. Bölümümüze ait Kanatlı hayvan deneme ünitesinde çeşitli kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve 55 adet kovanla arı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Elde edilen ürünlerimizde laboratuvarlarımızda analiz edilmekte ve Üniversitemiz Döner Sermayesi kanalıyla satılmaktadır. Ayrıca Uşak ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Uşak ili Damızlık Koyun Yetiştiriciler Birliğine kayıtlı ağıl ve ahırlarda uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca yüksek lisans ve doktora programları da açık bulunulmakta olup, konularında uzman bilim insanları adayları yetiştirilmesi olanağımız mevcuttur.

 

Bölümümüz öğrencileri, Fakültemiz bünyesinde faaliyet gösteren 7 adet Araştırma ve Uygulama Laboratuvar alanlarından faydalanmaktadır. Ayrıca bölümümüz bünyesinde;

 

  • Arılık Ünitesi:  Hali hazırda 55 adet kovan ile arılık ünitesinde arıcılık çalışmaları devam etmektedir

  • Kanatlı Hayvan Deneme Ünitesi: Yaklaşık 130 m2’den oluşan birimde, Bıldırcın,  yumurtacı tavuk, etlik piliç ve keklik ile çalışmaların yürütülebileceği kafesler bulunmaktadır. Ayrıca yem ve atık deposu, karantina odası, işçi ve giyinme odası vb üniteler bulunmaktadır. 

  • Hayvan Ürün Analiz Laboratuvarında etüv, hassas terazisi vb. teçhizatlar bulunmaktadır.

  • 1000 Tavuk Yumurta Kapasiteli Kuluçkahanede uygulama yapma imkanına sahip olmaktadır.

 

Öğrencilerimiz Üniversitemizin tüm sosyal, spor ve kültürel tüm imkânlarından faydalanmaktadır. Kütüphane, yemekhane,  merkezi konferans salonları, çarşı alanı ve kantin olanakları mevcuttur.

 

Zootekni bölümünden Mezun Olanların İş Bulma Olanakları: Bakanlıklar, Türkiye İstatistik Kurumu, İl Özel idareleri, Belediyeler, Üniversiteler, Kesimhaneler, Bankalar, Araştırma Enstitüleri, Entegre Hayvancılık İşletmeleri, Yetiştirici Birlikleri, Yem Fabrikaları, Yem Katkı Maddeleri Üreten ve Satan Firmalar, Tavukçuluk Sektörü, Zirai İlaç Sektörü, Tarım Makinaları Sektörü, Arıcılık Sektörü, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Sektörü.