Bahçe Bitkileri Bölümünde, ulusal önceliklerimize dayalı olarak Bağcılık, Meyvecilik, Sebzecilik ve Süs Bitkileri yetiştiriciliği, ıslahı, bitki fizyolojisi ve bahçe ürünlerinin muhafazası ve pazara hazırlanmasıkonularında görsel, işitsel ve uygulamalı eğitim-öğretim verilmektedir. Bilimsel ve tarafsız düşünme, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış, dinamik ve atılımcı, çevre ve toplum bilincine sahip, analitik düşünebilen bahçe bitkileri yetiştiriciliği konusunda donanımlı Ziraat Mühendisleri yetiştirmek bölümün vizyonudur. Bölümde3 tam zamanlı öğretim üyesi bulunmakta olup, öğretim üyeleri eğitim, öğretim ve araştırma çalışmalarında ulusal ve uluslararası ilişkiler kurarak araştırma sonuçlarını ve bilimsel bilgileri ulusal ve uluslararası alanda duyurmayı hedeflemektedir.

 

 

Donanım: Fakültenin henüz ofis ve dersliklerin olduğu binası söz konusu olmadığından Güzel Sanatlar Fakültesine ait derslikler,öğrenci sayısının az olması durumunda ise öğretim üyelerinin ofisleri kullanılmaktadır. Öğrenci uygulamaları ve araştırmalar için Fakültemiz bünyesinde bulunan sera, laboratuarlar ile arazi kullanılmaktadır.

 

Temel bilgi kaynaklarımız:  Alanımızla ilgili yazılmış başta kitaplar olmak üzere, online veri tabanlarından taranan makale ve tezlerbilgi kaynaklarımızı oluşturmaktadır..

 

Araştırmacı Kadrosu: Bölümümüzün kuruluşu 4 temel Anabilim Dalından oluşmaktadır. Mevut kadromuzda Meyve Yetiştirme ve Islahı ABD’da 1, Sebze Yetiştirme ve Islahı ABD’da2öğretim üyesi yer almaktadır. Bağ Yetiştirme ve Islahı ile Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dallarında ise herhangi bir öğretim üyemiz istihdam edilmemektedir.

 

Teknik Personel: Bölümümüze ait bir teknik personelimiz bulunmamaktadır.

 

Doktora Programı:Bölümümüzde Tarım Bilimleri (Multidisipliner) ABD programında yüksek lisans seviyesinde eğitim sürdürürken, doktora programımız bulunmamaktadır.

 

İstatistikler: Bölümümüzde 2  öğretim üyemiz bulunmaktadır. Lisans programında 20 öğrenci, lisansüstü programında ise 18öğrenci eğitimini sürdürmektedir.