Genel Bilgiler

Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanuna ek 30. Maddesine göre bakanlar kurulunca 20.09.2012 tarihli karara binaen onaylanan, 2013- 2014 öğretim yılında; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri ve Zootekni Bölümleri ile eğitim-öğretime başlamıştır. Fakültemiz kısa sürede güçlü akademik ve idari personeli ile ülkemizin eğitim-öğretim ve araştırma kurumu olarak faaliyetine devam etmekte ve evrensel bilime vermiş olduğu katkıyla Ziraat Fakülteleri içinde seçkin yerini almıştır. Bunun yanında fakültemizde Peyzaj Mimarlığı ve Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü bulunmakta ancak henüz öğrenci alınmamıştır. Fakültemiz şehir merkezine 8 km uzakta olup, Bir Eylül Yerleşkesi içerisinde bulunmaktadır.Fakültemiz genç bir fakülte olması sebebiyle, diğer fakültelerin bazı alt yapı olanaklarını kullanmaktadır. Özellikle derslik ve laboratuar bakımından üniversitemiz olanaklarından şu anda destek alınmaktadır. Çoğunlukla öğrenci uygulamalarında kullanılmak üzere 60 da’lık Üniversitemiz kampus alanı içerisinde bulunan Ancak, öğrencilerimiz Üniversitemizin tüm sosyal, spor ve kültürel tüm imkânlarından faydalanmaktadır. Kütüphane, yemekhane,  merkezi konferans salonları, çarşı alanı ve kantin olanakları mevcuttur. etmektedir. Hali hazırda yaklaşık 22 da’lık bir arazide denemelerimizi yürütmekteyiz. Bu arazi fakültemizde yürütülen çalışmalar için yetersiz olduğundan Öğretim üyelerimiz çevre köylerdeki çiftçi arazilerinde denemelerini yürütmektedirler.Sosyal tesisler bölgesinde 2 adet polietilen sera ve bir adet kanatlı ünitesinde, UBATAM’da 4 laboratuvar ve bir hazırlık laboratuvarında çalışmalarımız sürdürmekteyiz. 

 

 

Misyon

 

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi verdiği eğitim ve öğretimle; bilim ve teknolojiyi kullanarak evrensel değerler doğrultusunda geleceğe yön veren yenilikçi araştırmalar yapmaktır. Bununla birlikte yeterli bilgi birikimine sahip, analitik düşünebilen, üretken, yaratıcı, girişimci, işbirliğine açık ve hoşgörülü Ziraat Mühendisleri yetiştirmek ve tüm bu değerleri toplumun hizmetine sunmaktır.

 

Vizyon

 

Eğitim - öğretim, araştırma faaliyetleri ve topluma hizmetleri ile bölgesel ve ulusal sorunlar nedeniyle üzerine düşeni yaparak uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, ülkenin tarımsal sorunlarına (su kıtlığı, iklim değişikliği vb.) ve doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedef alan fakülte olmak.