UŞAK ÜNİVERSİTESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 

Genel Bilgiler

 

 

 

Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2013-2014 eğitim öğretim yılında Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri ve Zootekni Bölümleri’ne öğrenci alarak eğitim öğretime başlamıştır. Bunun yanında fakültemizde Peyzaj Mimarlığı ve Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü bulunmakta ancak henüz öğrenci alınmamıştır. Fakültemiz şehir merkezine 8 km uzakta olup, Bir Eylül Yerleşkesi içerisinde bulunmaktadır.Fakültemiz genç bir fakülte olması sebebiyle, diğer fakültelerin bazı alt yapı olanaklarını kullanmaktadır. Özellikle derslik ve laboratuar bakımından üniversitemiz olanaklarından şu anda destek alınmaktadır. Çoğunlukla öğrenci uygulamalarında kullanılmak üzere 60 da’lık Üniversitemiz kampus alanı içerisinde bulunan Ancak, öğrencilerimiz Üniversitemizin tüm sosyal, spor ve kültürel tüm imkânlarından faydalanmaktadır. Kütüphane, yemekhane,  merkezi konferans salonları, çarşı alanı ve kantin olanakları mevcuttur.

 

 

 

Misyonumuz

 

 

 

Atatürk İnkılâpları ve İlkeleri doğrultusunda, Türk Milleti’nin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, evrensel değerleri benimsemiş, toplumuyla bütünleşen, toplum çıkarlarını kendi çıkarları üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu, mesleği adına geleneksel olarak yapılan tarım yerine, tarımsal alanda yenilikçiliği benimsemiş, modern bilimsel yöntemleri taşıyan, araştırmacı, alanında üretken, etkili ve başarılı, tarım sektörünün kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek, toplumun sorunlarını çözebilecek ve bu yolda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacak bilince sahip, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından sağlıklı şekilde gelişmiş, kendine güvenen, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek ve başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin tarımsal sorunlarına Aklın ve Bilimin ışığında çözümler bulmak, toplumumuza hizmet etmek, ülkemizin gelişmesi bilinci ile yapılan bilimsel çalışmalarla bilime katkı sağlamaktır.

 

 

 

 

 

Vizyonumuz

 

 

 

Aklın ve Bilimin Işığında girişimciliği benimsemiş, modern tarımın teknolojik yeniliklerine uyum sağlamış, bölgemiz ve ülkemiz tarımsal sorunlarına çözüm sunabilen, milli, insani, ahlaki ve kültürel değerlere bağlı, Uşak ilinin ve bölgesinin tarımsal potansiyelini değerlendiren, Başta Türkiye olmak üzere uluslararası düzeyde tarımsal gelişmesinin, bilimsel çalışmalara dayalı olduğunu bilen, çalışanlarının ve mezunlarının gurur duyduğu öncü bir fakülte olmaktır.